Pomiary elektryczne sieci i narzędzi

Usługi dla przemysłu

Pomiary elektryczne – zapewnij bezpieczeństwo w Twoim zakładzie

Każde elektronarzędzie, instalacja, sieć czy urządzenie elektryczne wymaga stałej kontroli. Czy będzie to badanie urządzeń, ochrona przeciwporażeniowa, czy zaawansowana analiza jakości energii elektrycznej.

Możemy to zrobić taniej, dając Ci całkowitą pewność efektów i poczucie bezpieczeństwa.

Jak to robimy?

Posiadamy sprawdzony model postępowania i zajmujemy się tym od lat. Posiadamy sprzęt (marka SONEL, w przypadku elektronarzędzi – model SONEL PAT-806) i szczegółowo planujemy działania. Ty otrzymujesz protokół pomiarowy, sporządzony zgodnie z aktualnymi normami.

Narzędzie pomiarowe SONEL PAT-806

Zakres wykonywanych pomiarów obejmuje:

  • pomiary rezystancji izolacji,
  • pomiary rezystancji uziemień i rezystywności grunt,
  • pomiary impedancji pętli zwarcia,
  • badanie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi,
  • pomiary ciągłości przewodów ochronnych,
  • badanie skuteczności ochrony przez zastosowanie izolowania stanowiska,
  • badania separacji ochrony przez zastosowanie separacji elektrycznej,
  • badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego,
  • pomiary termowizyjne z wykorzystaniem kamery termowizyjnej.

Proces realizacji usług:

Krok 1

Zapytanie i sprecyzowanie zapotrzebowania na usługę automatyki przemysłowej.

Krok 2

Określenie specyfikacji zlecenia na podstawie przesłanej dokumentacji i kontaktu z Klientem.

Krok 3

Wycena usługi na podstawie sporządzonej specyfikacji.

Krok 4

Akceptacja warunków przez strony i ustalenie terminu wykonania usługi.

Krok 5

Kompleksowa realizacja usługi.

Formularz kontaktowy EK GROUP

Nie wiesz czy Twoje urządzania wymagają sprawdzenia? Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci zaoszczędzić pieniądze.